Ribarska koliba

Lokacija: Pula

Godina: 2011

Status: Realizirano

Tip projekta: Interijer