Štinjanski trokut

Lokacija: Štinjan, Pula

Godina: 2017

Status: Realizirano

Tip projekta: Arhitektura, novogradnja